Active Contour Models: Application to Oral Lesion Detection in Color Images
Paper i proceeding, 2000

Författare

Ghassan Hamarneh

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Artur Chodorowski

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Tomas Gustavsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

IEEE Conference on Systems, Man, and Cybernetics

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06