Nonlinear Control of a Turbocharged Diesel Engine for Powertrain Control Applications
Paper i proceeding, 2000

Författare

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proceedings of the International Mechanical Engineering Congress & Exposition 2000

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08