Nonlinear Control applied to Gearshifting in Automated Manual Transmissions
Paper i proceeding, 2000

Författare

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proceedings of the 39th IEEE Conference on Decision and Control 2000

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08