Collaborating for Content and Language Integrated Learning
Samlingsverk (redaktörskap), 2011

Integrating language and content in higher education

Redaktör

Magnus Gustafsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ämneskategorier

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Övrig annan humaniora

Studier av enskilda språk

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08