Modelica Usage in Automotive Problem at Chalmers
Paper i proceeding, 2000

Författare

Bengt J H Jacobson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Jonas Hellgren

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Jonas Karlsson

J. Scarpati

Peter Templin

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

H. Vallejo

Proceedings of Modelica Workshop

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06