PCC Wireless IP - Optimizing throughput and QoS over fading channels
Paper i proceeding, 2001

error-control

wireless-ip

Författare

Mikael Sternad

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Anders Ahlén

Tony Ottosson Gadd

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Nilo Casimiro Ericsson

Sorour Falahati

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Anna Ewerlid

Bartosz Mielczarek

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Torbjörn Ekman

Anna Brunström

Proceedings Nordic Radio Symposium, Nynäshamn, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap