PCC Wireless IP - Optimizing throughput and QoS over fading channels
Paper i proceeding, 2001

error-control

wireless-ip

Författare

Mikael Sternad

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Anders Ahlén

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Nilo Casimiro Ericsson

Sorour Falahati

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Anna Ewerlid

Bartosz Mielczarek

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Torbjörn Ekman

Anna Brunström

Proceedings Nordic Radio Symposium, Nynäshamn, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08