Mutually Nonblocking Supervisory Control of Discrete Event Systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Supervisory

Discrete

Control

Languages

Event

Languages

Theory

Formal

Nonblocking

Modular

Nonconflicting

Languages

Specification

Mutually

Systems

Författare

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Ratnesh Kumar

Automatica

36 1863-1869

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07