Flame front tracking by laser induced fluorescence spectroscopy and advanced image analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Rafeef Abu-Gharbieh

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Ghassan Hamarneh

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Tomas Gustavsson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

C. Kaminski

Optics Express

Vol. 8 278-287

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap