Flame front tracking by laser induced fluorescence spectroscopy and advanced image analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Rafeef Abu-Gharbieh

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Ghassan Hamarneh

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Tomas Gustavsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

C. Kaminski

Optics Express

Vol. 8 5 278-287

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07