Case IKEA: A small percentage with big impact
Kapitel i bok, 2010

Författare

Gunilla Clancy

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Sustainable Business Development: An anthology about realizing ideas - beta version Sverker Alänge and Mats Lundqvist (eds.)

172-176

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06