Fast header decoding using turbo codes on Rayleigh fading channels
Paper i proceeding, 2001

error-control

wireless-ip

Författare

Bartosz Mielczarek

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings International Conference on Information, Communication, and Signal Processing, Singapore

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap