Fast header decoding using turbo codes on Rayleigh fading channels
Paper i proceeding, 2001

error-control

wireless-ip

Författare

Bartosz Mielczarek

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings International Conference on Information, Communication, and Signal Processing, Singapore

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07