Fast header decoding using turbo codes on Rayleigh fading channels
Paper i proceeding, 2001

error-control

wireless-ip

Författare

Bartosz Mielczarek

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings International Conference on Information, Communication, and Signal Processing, Singapore

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07