Data Reduction in Spatially Colored Noise using a Virtual Uniform Linear Array
Paper i proceeding, 2000

Författare

Jonny Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mats Viberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Proceedings of the 2000 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Istanbul, Turkey

Vol. 5 3073-3076

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07