Adaptive Data Reduction for Signals Observed in Spatially Colored Noise
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Jonny Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mats Viberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Signal Processing

Vol. 80 9 1823-1831

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07