Flame Front Matching and Tracking in PLIF Images Using Geodesic Paths and Level Sets
Paper i proceeding, 2001

Författare

Rafeef Abu-Gharbieh

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

C. Kaminski

Tomas Gustavsson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Ghassan Hamarneh

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

IEEE Workshop on Variational and Level Set Methods in Computer Vision

112-118

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap