Frequency Domain Identification
Paper i proceeding, 2000

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Preprints of the 12th IFAC Symposium on System Identification, Santa Barbara, USA

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Reglerteknik

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-08