Subspace based system identification for an acoustic enclosure
Paper i proceeding, 2000

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

A. Fleming

S.O.R. Moheimani

Proc. of 9th IEEE International Conference on Control Applications, Anchorage, Alaska

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07