Giftfri miljö och skräpmat
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Kosten dominerar människans exponering för komplexa kemiska ämnen. Medvetenheten om detta är dålig vilket bidrar till att kostrelaterade hälsoproblem negligeras. Krönikan lyfter fram hur risker med vanliga livsmedel kan tydliggöras via koppling till miljömålet giftfri miljö. Socker betonas som ett huvudproblem.

folkhälsa

antioxidanter

kost

miljögifter

socker

livsmedel

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Kemivärlden

Vol. 2005 7/8 31-

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Miljövetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08