Performance of 60 GHz Virtual Cellular Network using Multiple Receiving Antennas
Paper i proceeding, 2001

ofdm

4gw

Författare

Maxime Flament

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

John M. Cioffi

Proc. of the 4th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications 2001, Aalborg, Denmark

129-134

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07