Phase offset estimation using enhanced turbo decoders
Paper i proceeding, 2002

wireless-ip

Författare

Bartosz Mielczarek

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE International Conference on Communications, New York City, NY

1536-1540

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/ICC.2002.997107

Mer information

Skapat

2017-10-07