Phase offset estimation using enhanced turbo decoders
Paper i proceeding, 2002

wireless-ip

Författare

Bartosz Mielczarek

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE International Conference on Communications, New York City, NY

1536-1540

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/ICC.2002.997107

Mer information

Skapat

2017-10-07