Two applications for hybrid H-infinity control: Generalised sampled-data and Loop-shaping
Paper i proceeding, 2001

Sampled-data

Periodic

control

H-infinity

Loop-shaping

control

structures

Författare

Anna-Karin Christiansson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

H.T. Toivonen

IFAC workshop on Periodic Control, Chernobbio-Como, Italy

103-108
0-08-043682-X (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

0-08-043682-X

Mer information

Skapat

2017-10-08