Sampled-data H-inifinty control for hybrid systems
Paper i proceeding, 2001

control

systems

control

Sampled-data

control

Robust

H-infinity

Multivariable

Författare

Anna-Karin Christiansson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

H.T. Toivonen

ECC 2001, Porto, Portugal

3282-3287

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08