Scheduling and adaptive transmission for the downlink in 4G systems
Paper i proceeding, 2001

error-control

wireless-ip

Författare

Nilo Casimiro Ericsson

Sorour Falahati

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Anders Ahlén

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings Future Telecommunication Conference, Beijing, P.R. China

39-43

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07