Scheduling and adaptive transmission for the downlink in 4G systems
Paper i proceeding, 2001

error-control

wireless-ip

Författare

Nilo Casimiro Ericsson

Sorour Falahati

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Anders Ahlén

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings Future Telecommunication Conference, Beijing, P.R. China

39-43

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07