Multilevel pulse-position modulation for optical power-efficient communication
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

A family of modulation formats is derived by combining pulse-position modulation (PPM) with multilevel dual-polarization signal constellations. With 16-PPM, gains of up to 5.4 dB are obtained over dual-polarization QPSK, at the cost of reduced spectral efficiency.

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Optics Express

1094-4087 (ISSN)

Vol. 19 26 B799-B804

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1364/OE.19.00B799

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29