Towards 4G IP-based wireless systems
Paper i proceeding, 2001

error-control

ofdm

4gw

wireless-ip

Författare

Tony Ottosson Gadd

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Anders Ahlén

Anna Brunström

Mikael Sternad

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings Future Telecommunications Conference, Beijing, P.R. China

34-38

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap