Powertrain Control for Active Damping of Driveline Oscillations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

H. Weiefors

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Vehicle System Dynamics

Vol. 37 5 359-376

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08