Local Optimal Backstepping Control with Integral Action applied to Air-to-Fuel Control
Paper i proceeding, 2002

Författare

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proceedings of the SAE 2002 World Congress, paper 2002-01-0195

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08