Performance of 60 GHz Virtual Cellular Networks using Multiple Receiving Antennas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

VCN

4gw

60GHz

ofdm

Författare

Maxime Flament

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

John M. Cioffi

Stanford University

Journal on Wireless Personal Communications, Kluwer Academic Publishers

Vol. 23 1 15-29

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1023/A:1020993005506

Mer information

Senast uppdaterat

2023-08-21