Desco - a Tool for Education and Control of Discrete Event Systems
Paper i proceeding, 2000

Författare

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Anders Hellgren

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Discrete Event Systems, Analysis and Control

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07