Towards 4G IP-based wireless systems: A proposal for the uplink
Paper i proceeding, 2002

error-control

4gw

ofdm

wireless-ip

Författare

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Anders Ahlén

Anna Brunström

Mikael Sternad

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings Wireless World Research Forum Workshop, Tempe, Arizona, USA

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07