Towards 4G IP-based wireless systems: A proposal for the uplink
Paper i proceeding, 2002

error-control

4gw

ofdm

wireless-ip

Författare

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Anders Ahlén

Anna Brunström

Mikael Sternad

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings Wireless World Research Forum Workshop, Tempe, Arizona, USA

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07