Improved spectral efficiency by predicting channel properties
Paper i proceeding, 2002

ofdm

wireless-ip

error-control

4gw

Författare

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Mikael Sternad

Anders Ahlén

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Anna Brunström

Proceedings 1st COST273 Workshop, Espoo, Finland

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07