Pulse shaping considerations in DS-CDMA systems with long spreading sequences
Paper i proceeding, 2002

cdma

Författare

Pei Xiao

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Pål Orten

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, Kaohsiung, Taiwan, R.O.C .

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07