Towards 4G IP-based Wireless Systems: A Proposal for the Uplink
Paper i proceeding, 2002

4gw

ofdm

wireless-ip

error-control

Författare

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Anders Ahlén

Anna Brunström

Mikael Sternad

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings 6th Wireless World Research Forum Workshop, London, England

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08