White Paper: Broadband Multi-Carrier Based Air Interface (version 1.2)
Paper i proceeding, 2002

ofdm

4gw

Författare

Stefan Kaiser

Uwe-Carsten Fiebig

Naoto Matoba

Andy Jeffries

Marc de Courville

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings 6th Wireless World Research Forum Workshop, London, England

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap