An Analytic Model for Cylinder Pressure in a Four Stroke SI Engine
Paper i proceeding, 2002

cylinder

engine

pressure

model

control

Författare

Lars Eriksson

Ingemar Andersson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

SI engine modeling, Detroit, MI, USA

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap