Direction-Of-Arrival Estimation in Mobile Communications Enviroments
Paper i proceeding, 2001

Författare

Mats Viberg

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Thomas Svantesson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Handbook of Antennas in Wireless Communications

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap