Direction-Of-Arrival Estimation in Mobile Communications Enviroments
Paper i proceeding, 2001

Författare

Mats Viberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Thomas Svantesson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Handbook of Antennas in Wireless Communications

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07