Direction-Of-Arrival Estimation in Mobile Communications Enviroments
Paper i proceeding, 2001

Författare

Mats Viberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Thomas Svantesson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Handbook of Antennas in Wireless Communications

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07