Comparing subjective and objective sleepiness between the two most common maritime watch systems: a bridge simulator study
Poster (konferens), 2011

Författare

W Van Leeuwen

Anna Dahlgren

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

M Barnett

G Kecklund

T Åkerstedt

20th International Symposium on Shiftwork and Working Time

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07