Subjective and objective sleepiness in a simulated "4 hours on/8 hours off" maritime watch system
Poster (konferens), 2011

Författare

W Van Leeuwen

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Anna Dahlgren

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

M Barnett

G Kecklund

T Åkerstedt

20th International Symposium on Shiftwork and Working Time. Stockholm, Sweden, 2011, Stockholm, Sweden.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07