Fatigue and sleepiness in seafarers working in a 6-on 6-off shift system - results from one week of simulated navigation work
Poster (konferens), 2011

Författare

Anna Dahlgren

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Wessel Van Leeuwen

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Göran Kecklund

Mike Barnett

Torbjörn Åkerstedt

20th International Symposium on Shiftwork and Working Time. Stockholm, Sweden, 2011, Stockholm, Sweden.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap