Fatigue and sleepiness in seafarers working in a 6-on 6-off shift system - results from one week of simulated navigation work
Poster (konferens), 2011

Författare

Anna Dahlgren

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Wessel Van Leeuwen

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Göran Kecklund

Mike Barnett

Torbjörn Åkerstedt

20th International Symposium on Shiftwork and Working Time. Stockholm, Sweden, 2011, Stockholm, Sweden.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07