HMI principles for lateral safe applications
Paper i proceeding, 2007

Författare

Lars Danielsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

H. Lind

E. Bekiaris

M. Gemou

A. Amditis

M. Miglietta

P. Stålberg

Universal Access in Human-Computer Interaction. Ambient Interaction

330-338

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05