Transactions on High Performance and Embedded Architectures and Compilers - Vol 4
Samlingsverk (redaktörskap), 2011

Redaktör

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08