Method and mechanism for cache compaction and bandwidth reduction
Patent, 2011

Författare

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik

Oracle America Inc.

USPTO 8,046,538

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap