Power Series Vector Quantization of Spectrum Parameters
Paper i proceeding, 2002

speech

coding

Författare

Thomas Eriksson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Fredrik Nordén

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

2002 IEEE Speech Coding Workshop

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap