Power Series Vector Quantization of Spectrum Parameters
Paper i proceeding, 2002

speech

coding

Författare

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Fredrik Nordén

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

2002 IEEE Speech Coding Workshop

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07