Power Series Vector Quantization of Spectrum Parameters
Paper i proceeding, 2002

speech

coding

Författare

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Fredrik Nordén

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

2002 IEEE Speech Coding Workshop

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07