Time Evolution in LPC Spectrum Coding
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Fredrik Nordén

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Transactions on Speech and Audio

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13