Computational Fluid Dynamics for Engineers
Bok, 2011

Författare

Bengt Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Ronnie Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

L. Håkansson

Mikael Mortensen

R. Sudiyo

B. G. M. van Wachem

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

9781107018952

Mer information

Skapat

2017-10-07