High automated kitting systems for small parts: a case study from the Uddevalla plant
Övrigt konferensbidrag, 1990

Författare

Mats Johansson

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Bertil Johansson

Proceedings of the 23rd International Symposium on Automotive Technology and Automation, Vienna.

75-82

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07