Attaining both Coverage and High Spectral Efficiency with Adaptive OFDM Downlinks
Paper i proceeding, 2003

wireless-ip

Författare

Mikael Sternad

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Anders Ahlén

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings Vehicular Technology Conference Fall, Orlando, Florida, USA

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETECF.2003.1285981

Mer information

Skapat

2017-10-08