High speed VCSELs for short reach communication
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Petter Westbergh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Erik Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Benjamin Kögel

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

European Semiconductor Laser Worshop 2011

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-07