Modelling a thermomechanical wood-chip refiner
Paper i proceeding, 2001

Författare

Fredrik Rosenqvist

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Karin Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Anders Karlström

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

IASTED Conference. Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria

Vol. II 763 - 768

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07