Inositol phosphates influence iron uptake in Caco-2 cells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Erika Skoglund

Bo Lönnerdal

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Agricultural and Food Chemistry

Vol. 47 3 1109-1113

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06