Analysis of spectral-based localization of spatially distributed sources
Paper i proceeding, 2003

spatially

DOA

antenna

spectral

spread

array

distributed

analysis

beamforming

signals

Författare

Mikael Coldrey

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mats Viberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

13th IFAC Symposium on System Identification, SYSID 2003, Rotterdam, Netherlands

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08