Active Engine Control for Gearshifting in Automated Manual Transmissions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

International Journal of Vehicle Design

Vol. 29 3/4 216-230

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08